องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 โทร 045-979768
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00007
วานนี้ 00006
เดือนนี้ 00019
เดือนก่อน 00530
ปีนี้ 02846
ปีก่อน 03288
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การรณรงค์มาตรการประหยังพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง - 13 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 25 ต.ค. 2566(ดู 23) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 79) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 57) 
  ประกาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 - 12 ก.ค. 2566(ดู 62) 
  โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4,8 - 12 ก.ค. 2566(ดู 78) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 เม.ย. 2566(ดู 63) 
  ประกาศการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2567 - 27 ก.พ. 2566(ดู 62) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 63) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.พ. 2566(ดู 59) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่  - 28 ธ.ค. 2565(ดู 65) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 55) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 - 23 ส.ค. 2565(ดู 90) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเเยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 3 ก.ค. 2566(ดู 59) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 มี.ค. 2566(ดู 79) 
  ประกาศผลผู้ชนะ - 23 มี.ค. 2565(ดู 70) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 3 มี.ค. 2565(ดู 77) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 201) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน - 24 ก.พ. 2565(ดู 174) 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 187) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 30 พ.ย. 2566(ดู 6) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสนามกีฬา - สายบ้านนางผ่องศรี บุญธง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง  - 15 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนลาดยางพลไว-ค้อวัง สายข้างสำนักงานไฟฟ้าค้อวัง ถึงโนนไผ่ (ตอนที่2) บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อวัง  - 15 พ.ย. 2566(ดู 15) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวอรสุรีย์ พรมลี ไปหน้าวัดบ้านหมากมาย บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 20 ต.ค. 2566(ดู 22) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายดอนพระธาตุไปโนนสว่าง (ตอนที่ 2) เชื่อมถนนลาดยางพลไว - ยางชุมน้อย บ้านเปาะ หมู่ที่ 6 ตำบลค้อวัง - 19 ต.ค. 2566(ดู 24) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางดงมะหรี่-บ้านติ้ว ไปบ้านฟ้าห่วน ถึงโรงน้ำดื่มบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2 - 28 ส.ค. 2566(ดู 41) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเหล่าน้อยหนองสรวง-เหล่าน้อยหนองขามเลียบห้วยพระบางบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 24 ส.ค. 2566(ดู 52) 
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.บ้านเหล่าน้อย,รร.บ้านหมากมาย,ศพด.บ้านเหล่าน้อย และศพด.บ้านหมากมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนลาดยางพลไว-ค้อวัง สายข้างสำนักงานไฟฟ้าค้อวัง ถึงโนนไผ่ (ตอนที่ 2 บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสนามกีฬา - สายบ้านนางผ่องศรี บุญธง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17

ภาพกิจกรรม

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 (ดู 108)

ักิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ดู 95)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 343)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 312)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานดอนพระธาตุ (ดู 438)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น-อบต.ค้อวัง : [13 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [26 เม.ย. 2566]
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [26 เม.ย. 2566]
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [14 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [7 เม.ย. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 : [7 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร