องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 โทร 045-979768
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00024
วานนี้ 00022
เดือนนี้ 00258
เดือนก่อน 00574
ปีนี้ 02027
ปีก่อน 03128
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 พ.ย. 2566(ดู 153) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 - 29 ก.ย. 2566(ดู 148) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 ก.ย. 2566(ดู 164) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 ส.ค. 2566(ดู 166) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 152) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 156) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 พ.ค. 2566(ดู 146) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 10 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเเยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 3 ก.ค. 2566(ดู 247) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 มี.ค. 2566(ดู 259) 
  ประกาศผลผู้ชนะ - 23 มี.ค. 2565(ดู 260) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 3 มี.ค. 2565(ดู 264) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 391) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน - 24 ก.พ. 2565(ดู 361) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางบ้านดงมะหรี่-บ้านติ้ว ไปถึงโรงน้ำดื่มบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2, 10 ตำบลค้อวัง  - 10 เม.ย. 2567(ดู 8) 
  โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายเลียบห้วยพระบางตอนกลาง จากที่นา นางสมสะอาด ลีลา ถึงสะพานโยธาธิการ ไปห้วยพระบาง บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 ตำบลค้อวัง - 5 มี.ค. 2567(ดู 38) 
  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงสีข้าวชุมชน (ตอนที่ 2) บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง - 23 ก.พ. 2567(ดู 58) 
  โครงการขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง - 12 ก.พ. 2567(ดู 136) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบห้วยพระบางตอนกลางจากสะพานหนองขาม-สะพานโยธาธิการ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 16 ม.ค. 2567(ดู 204) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าบ้าน นายคำมูล ใยเมือง ไปทางทุ่งนา ต่อจากเดิมบ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง  - 21 ธ.ค. 2566(ดู 190) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 30 พ.ย. 2566(ดู 189) 
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาดยางพลไว-ค้อวังยางชุมน้อยไปบ้านตูม (ตอนที่ 2) บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-21
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 744 โด๊ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-21
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-14
  จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายเลียบห้วยพระบางตอนกลาง จากที่นานางสมสะอาด ลีลา ถึงสะพานโยธาธิการ ไปห้วยพระบาง บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18

ภาพกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 38)

ซักซ้อมการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้วยแอปพลิเคชัน Traffy Fondue (ดู 37)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู 30)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 (ดู 170)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 637)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 488)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานดอนพระธาตุ (ดู 621)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [10 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [29 มี.ค. 2567]
  คู่มือให้บริการสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) : [20 ก.พ. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 : [17 ม.ค. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง : [11 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร