องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 โทร 045-979768
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00018
วานนี้ 00046
เดือนนี้ 00518
เดือนก่อน 00466
ปีนี้ 00984
ปีก่อน 03128
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เผยเเพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน - 29 ม.ค. 2567(ดู 76) 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 ม.ค. 2567(ดู 78) 
  ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 10 ม.ค. 2567(ดู 30) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 ธ.ค. 2566(ดู 55) 
  การรณรงค์มาตรการประหยังพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง - 13 พ.ย. 2566(ดู 109) 
  แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 25 ต.ค. 2566(ดู 113) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 218) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 พ.ย. 2566(ดู 49) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 - 29 ก.ย. 2566(ดู 54) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 ก.ย. 2566(ดู 59) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 ส.ค. 2566(ดู 54) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 57) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 56) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 พ.ค. 2566(ดู 55) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเเยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 3 ก.ค. 2566(ดู 154) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 มี.ค. 2566(ดู 168) 
  ประกาศผลผู้ชนะ - 23 มี.ค. 2565(ดู 161) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 3 มี.ค. 2565(ดู 164) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 299) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน - 24 ก.พ. 2565(ดู 271) 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 284) 
  โครงการขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง - 12 ก.พ. 2567(ดู 39) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบห้วยพระบางตอนกลางจากสะพานหนองขาม-สะพานโยธาธิการ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 16 ม.ค. 2567(ดู 93) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าบ้าน นายคำมูล ใยเมือง ไปทางทุ่งนา ต่อจากเดิมบ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง  - 21 ธ.ค. 2566(ดู 98) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 30 พ.ย. 2566(ดู 95) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสนามกีฬา - สายบ้านนางผ่องศรี บุญธง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง  - 15 พ.ย. 2566(ดู 118) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนลาดยางพลไว-ค้อวัง สายข้างสำนักงานไฟฟ้าค้อวัง ถึงโนนไผ่ (ตอนที่2) บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อวัง  - 15 พ.ย. 2566(ดู 111) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวอรสุรีย์ พรมลี ไปหน้าวัดบ้านหมากมาย บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 20 ต.ค. 2566(ดู 116) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างเหมาโครงการขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเคร่สั้น (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  จ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบขยะ ขนาด 25 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมฝังกลบ 1,250 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-06

ภาพกิจกรรม

Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลค้อวัง (ดู 78)

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 (ดู 209)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 (ดู 58)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 455)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 397)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานดอนพระธาตุ (ดู 530)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 ม.ค. 2567]
  คู่มือประมวลจริยธรรม : [8 ม.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [8 ม.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [8 ม.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [8 ม.ค. 2567]
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [8 ม.ค. 2567]
  รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 : [5 ม.ค. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 : [5 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 : [28 ธ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร