องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 โทร 045-979768
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00008
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00257
เดือนก่อน 00206
ปีนี้ 01765
ปีก่อน 03288
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition - 27 ก.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 - 12 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4,8 - 12 ก.ค. 2566(ดู 42) 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง - 7 ก.ค. 2566(ดู 28) 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการจัดตั้งป้ายโฆษณา - 14 มิ.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 เม.ย. 2566(ดู 37) 
  ประกาศการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2567 - 27 ก.พ. 2566(ดู 32) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 32) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.พ. 2566(ดู 27) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่  - 28 ธ.ค. 2565(ดู 32) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 33) 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 - 23 ส.ค. 2565(ดู 61) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเเยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 3 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 มี.ค. 2566(ดู 45) 
  ประกาศผลผู้ชนะ - 23 มี.ค. 2565(ดู 41) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - 3 มี.ค. 2565(ดู 39) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 158) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน - 24 ก.พ. 2565(ดู 142) 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ก.พ. 2565(ดู 154) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางดงมะหรี่-บ้านติ้ว ไปบ้านฟ้าห่วน ถึงโรงน้ำดื่มบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2 - 28 ส.ค. 2566(ดู 10) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเหล่าน้อยหนองสรวง-เหล่าน้อยหนองขามเลียบห้วยพระบางบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 24 ส.ค. 2566(ดู 11) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านค้อวัง – บ้านจานน้อย บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 ตำบลค้อวัง - 26 ก.ค. 2566(ดู 19) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองเดื่อ บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 ตำบลค้อวัง  - 7 ก.ค. 2566(ดู 41) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองนาม่อง บ้านเปาะหมู่ที่ 6 ตำบลค้อวัง  - 6 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 28 มิ.ย. 2566(ดู 29) 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองบ่น้อยฝั่งตะวันตก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง - 18 พ.ค. 2566(ดู 32) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท4694 รหัสครุภัณฑ์ อบต.คว.001 53 0001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตา บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4,8 ตำบลค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11

ภาพกิจกรรม

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 (ดู 39)

ักิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ดู 45)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 304)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 288)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานดอนพระธาตุ (ดู 406)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น-อบต.ค้อวัง : [13 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [26 เม.ย. 2566]
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [26 เม.ย. 2566]
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [14 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [7 เม.ย. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 : [7 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร