องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายมงคล ผลไม้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
เบอร์โทร : 098-7232932


นางสุจิตรา สุนทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0856826594


นาชลชาติ พรหมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 084-6077555


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : xxx-xxxxxxx