องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 มี.ค. 2566 115
สรุปผลการประเมินความพึงใจ ณ จุดบริการ   23 ธ.ค. 2565 74
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 ม.ค. 2565 183
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2563 914