องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอค้อวัง

วันที่ 1 มิถุนายน  2567  นายสุนทร  ป้องแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ  พนักงาน  ข้าราชการ  ลูกจ้าง และประชาชนตำบลค้อวัง  เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอค้อวังประจำปี  2567... วันที่ 1 มิ.ย. 2567 (ดูู 10)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย... วันที่ 27 พ.ค. 2567 (ดูู 73)

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังพร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร... วันที่ 11 พ.ค. 2567 (ดูู 4)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 3-4 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวและการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจโร..... วันที่ 4 เม.ย. 2567 (ดูู 155)

ซักซ้อมการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้วยแอปพลิเคชัน Traffy Fondue

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อวัง ซักซ้อมการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วย แอปพลิเคชัน Traffy Fondue... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 85)

Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลค้อวัง

13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลค้อวัง ประชาชนในพื้นที่ยังดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง... วันที่ 13 ก.พ. 2567 (ดูู 220)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการทำความสะอาดถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ผู้นำ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สภาเด็กและเยาวช

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยโดยการทำความสะอาดถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะ  ... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 8)

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นำโดยนายสุนทร ป้องแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ค้อวังทุกท่าน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญส

วันที่ 5 ธันวาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  นำโดยนายสุนทร  ป้องแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน อบต.ค้อวังทุกท่าน  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย  ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำ..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 9)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี   ศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 12)

ักิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาเด็กและเยาวชนตำบลค้อวัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเร..... วันที่ 5 ก.ค. 2566 (ดูู 231)

เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อวังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นำโดย นายสุนทร  ป้องแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 138)

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอค้อวัง ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 18-19  พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอค้อวัง  ประจำปี พ.ศ.2566  ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลค้อวัง  ถนนพลไว - ยางชุมน้อย... วันที่ 18 พ.ค. 2566 (ดูู 2)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร นำโดยนายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 224)

กิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมอบให้องค์กรการกุศลในการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมีน..... วันที่ 3 พ.ค. 2566 (ดูู 112)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิก อบต.ค้อวัง พนักงาส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่าน... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 176)

โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดทำโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานวัดบ้านเหล่าน้อย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมสถาบันครอบครัว นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ค้อวัง ทุกท่าน... วันที่ 20 เม.ย. 2566 (ดูู 179)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คุณทราบหรือไม่ว่า ขยะถุงพลาสติกเป็นภาระอย่างยิ่งในการจัดเก็บ ขนส่งและกำจัด เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมาก ปะปนกับขยะประเภทอื่นได้ง่าย ซึ่งทำให้การย่อยสลายขยะอื่นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 3)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 4-5 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ค้อวัง ทุกท่าน โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค้อวัง... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 138)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์บริหารส่วนตำบลค้อวัง จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง โดยมีนายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน... วันที่ 8 มี.ค. 2566 (ดูู 78)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมายและประชาชน ร่วมกันพัฒนา/ทำความสะอาดวัดมะมาย ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขอย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day       โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมายและประชาชน ร่วมกันพัฒนา/ทำความสะอาดวัดมะมาย ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขอย่างยั่งยืน... วันที่ 28 ก.พ. 2566 (ดูู 6)