องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 23 พ.ย. 2566 49
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 29 ก.ย. 2566 54
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 21 ก.ย. 2566 59
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 15 ส.ค. 2566 54
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 4 ส.ค. 2566 57
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 25 ก.ค. 2566 56
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 15 พ.ค. 2566 55
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 1 พ.ค. 2566 6
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 21 เม.ย. 2566 106
ประกาศการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2567 27 ก.พ. 2566 106
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 27 ก.พ. 2566 110
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 8 ก.พ. 2566 106
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 28 ธ.ค. 2565 121
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 7 ธ.ค. 2565 99
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 23 ส.ค. 2565 140
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 2565 74
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 56
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 25 เม.ย. 2565 58
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 12 เม.ย. 2565 156
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2565 49
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 14 ม.ค. 2565 145
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 7 ม.ค. 2565 158
แจ้งกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 ม.ค. 2565 150
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 29 ธ.ค. 2564 50
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ครั้งแรก 28 ธ.ค. 2564 150
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 29 ก.ย. 2564 150
ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 24 ก.ย. 2564 126
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 13 ส.ค. 2564 128
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 ส.ค. 2564 128
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 22 ก.ค. 2564 139