องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 23 พ.ย. 2566 203
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 29 ก.ย. 2566 173
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 21 ก.ย. 2566 189
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 15 ส.ค. 2566 189
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 4 ส.ค. 2566 188
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 25 ก.ค. 2566 191
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 15 พ.ค. 2566 182
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 1 พ.ค. 2566 60
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 21 เม.ย. 2566 137
ประกาศการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2567 27 ก.พ. 2566 137
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 27 ก.พ. 2566 137
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 8 ก.พ. 2566 134
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 28 ธ.ค. 2565 147
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 7 ธ.ค. 2565 139
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 23 ส.ค. 2565 165
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 2565 102
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 85
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 25 เม.ย. 2565 88
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 12 เม.ย. 2565 188
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2565 75
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 14 ม.ค. 2565 177
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 7 ม.ค. 2565 186
แจ้งกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 ม.ค. 2565 176
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 29 ธ.ค. 2564 78
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ครั้งแรก 28 ธ.ค. 2564 179
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 29 ก.ย. 2564 179
ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 24 ก.ย. 2564 151
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 13 ส.ค. 2564 155
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 ส.ค. 2564 152
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 22 ก.ค. 2564 176