องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   24 ต.ค. 2566 5
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   24 ต.ค. 2566 6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)   10 ก.พ. 2566 85
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)   10 ก.พ. 2566 68
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)   17 ก.พ. 2565 132
แผนป้องกันทุจริต-62-64   24 ต.ค. 2561 155