องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)   10 ก.พ. 2566 52
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)   10 ก.พ. 2566 42
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)   17 ก.พ. 2565 106
แผนป้องกันทุจริต-62-64   24 ต.ค. 2561 133