องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10 ต.ค. 2566 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเเยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 3 ก.ค. 2566 247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มี.ค. 2566 258
ประกาศผลผู้ชนะ 23 มี.ค. 2565 260
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง 3 มี.ค. 2565 264
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565 24 ก.พ. 2565 391
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 24 ก.พ. 2565 361
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 ก.พ. 2565 372
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมขาตั้งx-Stand 22 มี.ค. 2564 325