องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565   View : 439
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมขาตั้งx-Stand  (ดู 383)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 471)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  (ดู 439)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 417)
ประกาศผลผู้ชนะ  (ดู 331)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.29-007 จากสายดงมะหรี่-หมากมาย ถึง สายหมากมาย-โพนเมือง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง  (ดู 345)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 343)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :