องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563   12 ต.ค. 2563 115
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 ประจำปี 2563   24 ส.ค. 2563 163
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1 ประจำปี 2563   14 ส.ค. 2563 162
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   12 พ.ค. 2563 119
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   5 ก.พ. 2563 151