องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 21 เมษายน 2566   View : 127
ข่าวสภาฯ
แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ ประจำปี 2563  (ดู 226)
แจ้งกำหนดสมัยประชุม และประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  (ดู 314)
แจ้งกำหนดสมัย และประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  (ดู 229)
แจ้งกำหนดสมัย และประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563  (ดู 212)
แจ้งกำหนดสมัย และประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  (ดู 205)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ครั้งแรก  (ดู 170)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  (ดู 177)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :