องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)   6 ต.ค. 2565 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)   5 ต.ค. 2565 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2565 119