องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 7

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   8 ก.พ. 2565 120
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   5 ม.ค. 2565 50
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   22 ธ.ค. 2564 109