องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 63

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979768
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khowang.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
​โทรศัพท์  045-979768
View : 425