องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566   14 ธ.ค. 2566 21
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565   20 ม.ค. 2566 56
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564   8 ต.ค. 2564 123
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2563   21 ต.ค. 2563 147