องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566   17 ม.ค. 2567 35
รายงานผลการดำเนินการในการจัดการความเลี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23 ก.พ. 2566 61
รายงานผลการดำเนินการในการจัดการความเลี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 101