องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลุกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลุกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 มีนาคม 2566   View : 94
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565  (ดู 216)
ประกาศกำหนดอัตราราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พ.ศ.2559-2562)รอบปีปัจจุบัน  (ดู 177)
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 469)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  (ดู 224)
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  (ดู 196)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นอกเหนือจากโฉนด หนังสือการรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)  (ดู 389)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (พ.ศ.2559-2562)รอบปีปัจจุบัน  (ดู 233)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :