องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม อื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566
โพสโดย :   วันที่ : 8 ธันวาคม 2565   View : 188
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565  (ดู 253)
ประกาศกำหนดอัตราราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พ.ศ.2559-2562)รอบปีปัจจุบัน  (ดู 232)
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 590)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  (ดู 262)
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  (ดู 230)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นอกเหนือจากโฉนด หนังสือการรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)  (ดู 421)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (พ.ศ.2559-2562)รอบปีปัจจุบัน  (ดู 276)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :