องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 4

Gallery :: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร นำโดยนายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 224